Tequilla Sunrise/In een ander land

Gerrit Komrij/Hans Giesen

Poeziebundel uitgegeven bij 10-jarig bestaan poezie uitgeverij Herik

1998

Schrikbeeld (p. 15-16)

Wat is het ezeldom een heerlijk lot.
Hij wil met niemand ruilen. In een droom
Verscheen hem, al een tijd terug, een god
Die hem had voorgesteld – de suikeroom! –

Hem te verlossen uit zijn ezelvorm.
Hij kon weer mens zijn. Man of vrouw of beide.
Luid had hij nee gebalkt. Liever een worm.
Liever een sprinkhaan op de Mokerhei.

Een mens was iemand met te kleine oren,
Een wezen dat alleen wat zichtbaar was
Kon zien en wat geluid voortbracht kon horen.
Geheime antennes had een ezel pas.